THIRRJE PUBLIKE: PËR SUBVENCIONIMIN E QYTETARËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS ME FURNIZIM  DHE MONTIM TË INVERTER KLIMAVE për vitin 2020

 THIRRJE PUBLIKE: PËR SUBVENCIONIMIN E QYTETARËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS ME FURNIZIM  DHE MONTIM TË INVERTER KLIMAVE për vitin 2020
Foto: Komuna e Tetovës

Një amvisëri mund të fitojë dhe të shfrytëzojë subvencion në shumën maksimale prej 62.000.00 denarë,me përfshirje dhe përllogaritje të tatimit personal të të hyrave për amvisëri, që paguhet nëpërmjet  Komunës.

Lexo linkun për më shumë info:

https://tetova.gov.mk/getart.aspx?aid=2653&lan=1&fbclid=IwAR0IFN6VN4RPeCXjNn4SZTbj2xxihorZVWx1HOaFEmV2PxVOx0bUFlpnFZY

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *