Thirrje publike: Për subvencionimin e qytetarëve të Komunës së Tetovës me furnizim dhe montim të inverter të klimave për vitin 2021

Thirrje publike: Për subvencionimin e qytetarëve të Komunës së Tetovës me furnizim dhe montim të inverter të klimave për vitin 2021
Foto: Komuna e Tetovës

Komuna e Tetovës bazuar në Vendimin e Qeverisë së RMV nr. 45-10399/3 dt. 24.12.2019 , Programit për  subvencionimin e qytetarëve për furnizimin e inverter klimave më efikasitet të lartë për ngrohje për vitin 2020 të Këshillit të Komunës së Tetovës nr. 08-1055/47 dt. 30.01.2020 dhe Rregullores për përcaktimin e kritereve, mënyrës dhe procedurës për subvencionim të qytetarëve të Komunës së Tetovës për furnizim dhe montim të inverter klimave nr. 1818/1 nga dt. 12.02.2020, dhe Ndryshimi i Rregullores për përcaktimin e kritereve, mënyrës dhe procedurës për subvencionim të qytetarëve të Komunës së Tetovës për furnizim dhe montim të inverter klimave shpallme nr.09-700/1 nga dt.14.01.2021:

Thirrje publike për subvencionimin e qytetarëve të Komunës së Tetovës me furnizim dhe montim të inverter të klimave për vitin 2021

Mënyrën e aplikimit dhe dokumentet e nevojshme mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.tetova.gov.mk/getart.aspx?aid=2723&lan=1

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *