Web faqja VAKCINACIJA.MK është vetëm në gjuhën maqedonase!

Web faqja VAKCINACIJA.MK është vetëm në gjuhën maqedonase!
Foto: Ilustrim

Faqja e internetit vakcinacija.mk e Ministrisë së Shëndetësisë në të cilën qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të regjistrohen për të pranuar vaksinën anti COVID është vetëm në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik

Media online GAZETA.MK për Ministrinë e Shëndetësisë, PA PAGESË e ka përkthyer këtë formular/aplikim edhe në gjuhën shqipe e cila është e garantuar me ligj dhe me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut:

APLIKIMI PËR TË SHPREHUR INTERES LIDHUR ME VAKSINIMIN KUNDËR COVID-19

Të dashur qytetarë,

ju lutemi lexoni me kujdes informacionin e mëposhtëm para se të plotësoni/kompletoni aplikimin tuaj për vaksinim kundër COVID-19:

Vaksinimi është vullnetar dhe zbatohet në përputhje me strategjinë e vaksinimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Duke plotësuar këtë formular, ju regjistroheni për vaksinim direkt në sistemin Termini im. Mjeku i juaj amë njoftohet me informacionin e regjistrimit.

Nuk është e nevojshme që ta kërkoni mjekun amë në mënyrë shtesë ose të informoni se jeni regjistruar.

Sipas orarit të dhënë në planin e vaksinimit, mjeku juaj amë do t’ju telefonojë dhe do t’ju informojë për datën dhe kohën e saktë kur duhet të vaksinoheni në pikën e zgjedhjes suaj gjatë regjistrimit.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *